Under   året   2021   planerar   vi   en   kull   kattungar .

Det   blir   S * Acholes  Levina   som   ska   få   sin   andra   kull.

 

Levina. 2 år 

 

 Vi  hoppas  Levina  kommer  att  tycka  om  den   planerade  hanen.

 

 

Mera  information  kommer  senare , efter  parningen.