Det   planeras   kattungar   under   år   2020 .

Parning   sker  när   katterna   är   mogna   för   parning. 

 

Ömhet